(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2017 dot. „Centrum aktywnego starzenia się”

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK „Pro Corde” dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie „Centrum aktywnego starzenia się”, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z zamieszczonym poniżej zapytaniem ofertowym, wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe

W przypadku zainteresowania ofertą proszę zapoznać się z wymaganą dokumentacją znajdującą się poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Zapytanie ofertowe Centrum aktywnego starzenia się. [PDF]

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:
Załącznik nr 1 do zapytania – specyfikacja sprzętu [PDF]

Załącznik nr 2 do zapytania – Formularz ofertowy [PDF]

Załącznik nr 3 do zapytania – Oświadczenie o niezaleganiu [PDF]

Załącznik nr 4 do zapytania – Oświadczenie o grupie kapitałowej [PDF]

Załącznik nr 5 do zapytania – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału [PDF]

Załącznik nr 6 do zapytania – Wykaz usług [PDF]

Załącznik nr 7 do zapytania – Wzór umowy [PDF]

AKTUALIZACJA z dnia 2017-08-28
Zamawiający informuje, iż nastąpiła zmiana w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Szczegóły zawiera poniższe sprostowanie:

Sprostowanie do załącznika nr 1 [DOCX]

« zobacz pozostałe Aktualności