(77) 419 50 39Rejestracja

Rehabilitacja kardiologiczna

„Pro Corde” Dom Medyczny Opole to centrum medyczne założone w Opolu w 2013 roku, na bazie 20-letniego doświadczenia Centrum Kardiologicznego „Pro Corde” we Wrocławiu,
jednego z największych i najstarszych w Polsce centrów ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej.

Jako jedyny ośrodek w województwie opolskim posiadamy kontrakt z NFZ na ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną (oddział dzienny ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej)
Oferując efektywną rehabilitację ze stałym monitoringiem EKG dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego, operacjach kardiochirurgicznych i inwazyjnych zabiegach angioplastyki wieńcowej, z niewydolnością serca i innych incydentów kardiologicznych , według wskazań PTK.

Program rehabilitacji obejmuje:

  • konsultacje kardiologiczne,
  • badania diagnostyczne (np. test wysiłkowy EKG, USG serca, monitorowanie EKG metodą Holtera),
  • 24 osobodni zabiegowe na salach gimnastycznych

Centrum dysponuje m.in. nowoczesną, skomputeryzowaną pracownią treningów cykloergometrycznych z ciągłym monitorowaniem zapisu EKG oraz wyposażonymi salami
gimnastycznymi i pracowniami diagnostycznymi, w tym pracownią wysiłkową z pełną oceną spiroergometryczną.
W ramach rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty kardiologa, lub lekarza rehabilitacji medycznej zatytułowane: do ośrodka dziennej rehabilitacji kardiologicznej

Serdecznie zapraszamy!