(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

Zapytanie ofertowe dotyczące usług rehabilitacyjnych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Zwiększanie dostępnu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK <> dla osób starszych, w tych niepełnosprawnych, poprzez utworzenie <>, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020″, zapraszamy do zlożenia oferty na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zapytanie ofertowe

Oświadczenia

Wzór oferty

Przykładowy wzór oferty

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Protokół z postępowania konkursowego

« zobacz pozostałe Aktualności