(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUG MEDYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH

Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększanie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK <> dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, poprzez utworzenie <>, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020″, zapraszamy do złożenia oferty na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Przykładowy wzór umowy

Oświadczenia

Załączniki:

Nr 1 – formularz oferty

Nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy

Nr 3 – wykaz osób

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Protokół z postępowania konkursowego

« zobacz pozostałe Aktualności