(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

Zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2017 dot. zakupu medycznych materiałów eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK „Pro Corde” dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie „Centrum aktywnego starzenia się”, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z zamieszczonym poniżej zapytaniem ofertowym dot. zakupu medycznych materiałów eksploatacyjnych, wraz z załącznikami.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę zapoznać się z wymaganą dokumentacją znajdującą się poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE:
zapytanie ofertowe_medyczne materialy eksploatacyjne_2017-12-19 [PDF]

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy [DOCX]
Załącznik nr 3 – Zlecenie dostawy [PDF]

« zobacz pozostałe Aktualności