EULogo
(71) 322 60 08Rejestracja

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

.

KONSULTACJE MEDYCZNE:

– Konsultacja lekarska 250,00
– Konsultacja lekarska – Teleporada 200,00
– Wypisanie recepty poza terminem wizyty 50,00
– Wydanie zaświadczenia 100,00

BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

– Test wysiłkowy EKG na bieżni ruchomej 250,00
– Test spiroergometryczny 400,00
– 24 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera – rejestrator 3 kanałowy 200,00
– 24 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera – rejestrator 12 kanałowy 300,00
– 48 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera – rejestrator 3 kanałowy 350,00
– 48 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera – rejestrator 12 kanałowy 500,00
– 24 – godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego 150,00
– EKG spoczynkowe z opisem na zlecenie lekarza Centrum Kardiologicznego „Pro Corde” 50,00

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE I ECHOKARDIOGRAFICZNE

– USG serca z kolorowym Dopplerem 200,00
– USG z kolorowym Dopplerem – przepływy naczyń szyjnych 250,00
– USG z kolorowym Dopplerem – przepływy naczyń tętniczych kończyn dolnych 250,00
– USG z kolorowym Dopplerem – przepływy naczyń żylnych kończyn dolnych 250,00

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

– Karnet rehabilitacyjny – 10 indywidualnych treningów 1200,00

GABINET ZABIEGOWY

– Dożylne podanie leków lub płynów infuzyjnych na sali R po konsultacji 50,00
– Iniekcja podskórna, domięśniowa na zlecenie lekarza Centrum Kardiologicznego „Pro Corde” 30,00
– Oznaczenie poziomu glukozy na zlecenie lekarza Centrum Kardiologicznego „Pro Corde” 20,00
– Oznaczenie poziomu troponiny T na zlecenie lekarza Centrum Kardiologicznego „Pro Corde” 50,00