EULogo
(71) 322 60 08Rejestracja

O projekcie e-usług

EULogo

Projekt pn: Platforma e-usług CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO „PRO CORDE”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej – Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie
2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

INFORMACJE O PROJEKCIE E-USŁUGI KONTAKT