EULogo
(71) 322 60 08Rejestracja

B2B

.
.

.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PRZYGOTOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „PLATFORMA E-USŁUG CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO „PRO CORDE”

25.02.2016

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu [PDF]
.
.
.

ZAMÓWIENIE NA PRZYGOTOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „PLATFORMA E-USŁUG CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO „PRO CORDE”

08.02.2016

Szanowni Państwo,

w związku z planowaną realizacją projektu pn.„Platforma e-usług Centrum Kardiologicznego „Pro Corde’” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne

zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie studium wykonalności, zgodnie z zamieszczonym poniżej zapytaniem ofertowym oraz wytycznymi i procedurami określonymi w dokumentach programowych.

Termin składania ofert: 25.02.2016, godz. 09.00.

Prezes Zarządu Krzysztof Samiński

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Zapytanie ofertowe [PDF]

ZAŁĄCZNIK:
Formularz ofertowy [DOCX]