(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

RPO+OPO+EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM REHABILITACJI PROGRAM REHABILITACJI DOMOWEJ WYKŁADY WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO KONTAKT

 

W ramach Projektu pacjenci mogą zostać, po instruktarzu w ośrodku, skierowani na rehabilitację w warunkach domowych, monitorowaną telemedczynie. W tym celu zostaną wyposażeni w urządzenia, które w trakcie samodzielnych ćwiczeń w domu wydawać będą polecenia dotyczące dalszego postępowania ćwiczącego, a parametry jego stanu fizycznego, dzięki urządzeniu, przekazywane będą do lekarza lub fizjoterapeuty, monitorującego trening pacjenta z ośrodka.
Telerehabilitacja, zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas treningu, pozwoli na udział w Projekcie osobom, które z różnych względów mają utrudniony dostęp do ośrodka prowadzącego zajęcia w systemie ambulatoryjnym.

Teleopieka
Usługa teleopieki jest skierowana w szczególności do osób niesamodzielnych i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa w okresie przebywania samotnie w domu.
W ramach usługi teleopieki dla pacjentów rehabilitowanych w domu dostępne będą aparaty telefoniczne z przyciskiem życia.