(77) 419 50 39Rejestracja

Wykłady

RPO+OPO+EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM REHABILITACJI PROGRAM REHABILITACJI DOMOWEJ WYKŁADY WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO KONTAKT

 

Celem wykładów jest pokazanie Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu możliwości rozwoju swoich zainteresowań, motywowanie do dalszej aktywności i rozwoju, a także kreowanie pozytywnego nastawienia do przeżywania okresu wieku podeszłego.
Realizacja Wykładów odbędzie się przy udziale Partnera Projektu – Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku w Opolu.

W ramach Projektu przewidziana jest realizacja serii 8 wykładów po 4 godziny lekcyjne (tj. 3 godziny zegarowe). Wykłady będą realizowane w blokach dwa razy po 2 godziny lekcyjne, z przerwą kawową.

Dla osób, które z uwagi na stopień niepełnosprawności nie będą w stanie uczestniczyć w Wykładach osobiście, przewidziano dostarczenie materiałów z wykładów na nośniku elektronicznym (pendrive).

Tematyka i harmonogram wykładów zostaną zamieszczone wkrótce.