(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

Wydłużenie aktywności zawodowej

 

Projekt pn: „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VII Osi Priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.04 – Wydłużanie aktywności zawodowej.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM REHABILITACJI WARSZTATY EDUKACYJNE KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt pn: „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VII Osi Priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.04 – Wydłużanie aktywności zawodowej.