(77) 419 50 39Rejestracja

Program rehabilitacji

RPO+OPO+EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM REHABILITACJI PROGRAM REHABILITACJI DOMOWEJ WYKŁADY WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO KONTAKT

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego, w wieku powyżej 65. roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami, dzięki realizowanej w ramach Projektu rehabilitacji domowej.
Program jest formą odpowiedzi na potrzeby coraz szerszej grupy osób w wieku emerytalnym.
Powszechne przygotowanie się do starości stanowi nowe wyzwanie dla współczesnych społeczeństw, a zasadnicze znaczenie dla jej dobrego przeżywania ma motywacja do aktywności: fizycznej i intelektualnej.
Systematyczne wysiłki fizyczne zdają się być kluczowe dla zachowania dobrego samopoczucia, aktywność ruchowa ogranicza skutki tzw. chorób cywilizacyjnych m.in. otyłości, cukrzycy, wielu chorób układu krążenia, jak również zaburzeń gospodarki lipidowej a nawet niektórych rodzajów nowotworów.

Szybkość procesu starzenia się zależy od wielu czynników, w tym szczególności od poziomu sprawności organizmu i wcześniejszej dbałości o zdrowie, stopnia kontroli chorób współistniejących oraz tego, czy możemy i chcemy być nadal aktywni.
Dlatego też utworzone w ramach projektu „Centrum aktywnego starzenia się” ma na celu podniesienie sprawności fizycznej Pacjentów, a tym samym zwiększenie ich samodzielności i umożliwienie aktywizacji społecznej, poprzez zajęcia ruchowe i rehabilitację. Zaplanowany jest także zakres wsparcia psychologicznego i dietetycznego poprzez konsultacje indywidualne, a także wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej.

OPIS PROGRAMU:

W trakcie programu Uczestnik/Uczestniczka zostanie objęty indywidualną specjalistyczną opieką rehabilitacyjną sprawowaną przez lekarza i dedykowanego fizjoterapeutę.
W ramach rehabilitacji zaplanowane jest 30 dni zajęć po 2 godziny rehabilitacji dziennie.
Okres rehabilitacji uzależniony będzie od częstotliwości zajęć.
Przewidziane są następujące zajęcia:

 1. 3 konsultacje lekarskie: kwalifikująca do programu, kontrolna oraz końcowa,
 2. 2 testy wysiłkowe, określające wydolność Pacjenta i umożliwiające przypisanie do odpowiedniej grupy ćwiczeniowej,
 3. zajęcia rehabilitacyjne:
  • 30 dni rehabilitacji (częstotliwość zajęć ustalana z lekarzem),
  • rehabilitacja trwać będzie do 2 godzin dziennie, w trakcie których planuje się wykonanie średnio 6 zabiegów terapeutycznych: kinezyterapii (indywidualnych i grupowych zajęć z fizjoterapeutą) oraz fizykoterapii (np. laser, ultradźwięki, krioterapia itp.), zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji ustalonym według wskazań lekarza,
  • wybrana grupa Uczestniczek i Uczestników będzie miała możliwość realizacji rehabilitacji w warunkach domowych, przy udziale dojeżdżającego fizjoterapeuty lub poprzez zdalne monitorowanie parametrów w trakcie wykonywanych ćwiczeń (tzw. telerehabilitacja),
 4. indywidualne konsultacje psychologiczne i dietetyczne,
 5. wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Rekrutacja do Programu odbywa się dwuetapowo:
Etap I-szy – realizowany przez Partnera Projektu – Optima Medycyna. Etap realizowany w ośrodkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 1. Przychodnia Opole, ul. Dambonia 171,
 2. Przychodnia Prudnik, ul. Nyska 1,
 3. Przychodnia Prudnik, ul. Ogrodowa 2a,
 4. Przychodnia Nysa, ul. Ogrodowa 1,
 5. Przychodnia i punkt apteczny Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 60,
 6. Przychodnia w Dytmarowie, ul. Dytmarów 2a.

Etap II-gi – realizowany przez Lidera Projektu – Polską Grupę Kardiologiczną „Pro Corde” w Domu Medycznym w Opolu, przy pl. Piłsudskiego 11A.

Udział w programie jest dla Pacjenta dobrowolny i bezpłatny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Projekcie, zapraszamy do Kontaktu.