(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

Program rehabilitacji domowej

RPO+OPO+EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM REHABILITACJI PROGRAM REHABILITACJI DOMOWEJ WYKŁADY WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO KONTAKT

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu, których stan uniemożliwiać będzie dotarcie do ośrodka Polskiej Grupy Kardiologicznej „Pro Corde” lub stan ich samodzielności uniemożliwiać będzie objęcie ćwiczeniem grupowym, zostaną objęci programem rehabilitacji – domowej prowadzonej przez fizjoterapeutę według założonego wcześniej scenariusza.

Ponadto dla Uczestników/Uczestników objętych rehabilitacją domową przewidziana jest usługa Teleopieki.
Usługa Teleopieki jest skierowana w szczególności do osób niesamodzielnych i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa w okresie przebywania samotnie w domu.
W ramach usługi teleopieki dla Uczestników/Uczestniczek rehabilitowanych w domu dostępne będą aparaty telefoniczne z przyciskiem życia.

Udział w programie jest dla Pacjenta dobrowolny i bezpłatny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Projekcie, zapraszamy do Kontaktu.