(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

Wydłużenie aktywności zawodowej – warsztaty edukacyjne

 

Projekt pn: „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VII Osi Priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.04 – Wydłużanie aktywności zawodowej.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM REHABILITACJI WARSZTATY EDUKACYJNE KONTAKT

 

 

Warsztaty edukacyjne kierowane są do uczestników programu, ale w sesjach edukacyjnych mogą uczestniczyć także członkowie ich rodzin.

W ramach Projektu przewidziana jest realizacja sesji edukacyjnych o następującej tematyce:

  • konieczności stosowania leków w chorobach układu krążenia – zajęcia prowadzone przez lekarza kardiologa;
  • konieczności uprawiania systematycznej aktywności fizycznej- zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę;
  • elementy wsparcia emocjonalnego i wartościującego stymulujące poczucie zaufania do siebie i poczucie wartości – zajęcia prowadzone przez psychologa;
  • psychospołeczny aspekt rehabilitacji kardiologicznej – zajęcia warsztatowe prowadzone w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne przez psychologa;
  • zasady udzielania pierwszej pomocy;
  • zasady zdrowego odżywiania się w chorobach układu krążenia – zajęcia prowadzone przez dietetyka.

Udział w programie wymaga zgody lekarza prowadzącego i jest dla Pacjenta dobrowolny i bezpłatny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt pn: „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VII Osi Priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.04 – Wydłużanie aktywności zawodowej.