(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

Wydłużenie aktywności zawodowej – program rehabilitacji

 

Projekt pn: „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VII Osi Priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.04 – Wydłużanie aktywności zawodowej.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM REHABILITACJI WARSZTATY EDUKACYJNE KONTAKT

 

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Aglomeracji Opolskiej, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, są aktywni zawodowo lub chcą powrócić na rynek pracy oraz są po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych (m.in. zawał serca, dławica piersiowa) lub zabiegach (np. angioplastyka -stenty, by-passy, implantacja rozrusznika serca).

Istotę programu stanowi rehabilitacja po przebyciu ciężkich chorób układu krążenia, a program jest realizowany niezwłocznie po zaistnieniu takiej konieczności, w związku, z czym następuje skrócenie czasu oczekiwania na rehabilitację, przyspieszenie powrotu do zdrowia oraz wydłużenie aktywności zawodowej uczestników programu.

Kompleksowe i zespołowe działania pozwalają na przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej i/lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

OPIS PROGRAMU:

Program rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji poszczególnych uczestników programu.

W ramach Projektu oferujemy:

 • Konsultacje kardiologiczne;
 • Zajęcia rehabilitacyjne  na sali wyposażonej w  nowoczesny system komputerowego sterowania i monitorowania treningu cykloergometrycznego;
 • Rehabilitację zawodową;
 • Opiekę psychologiczną (zajęcia indywidualne i grupowe);
 • Wsparcie dietetyczne (zajęcia indywidualne i grupowe);
 • Warsztaty edukacyjne.

Rekrutacja odbywa się w:

 • „Pro Corde” Dom Medyczny Opole, pl. Piłsudskiego 11a, 45-706 Opole
 • Optima Medycyna S.A., ul. Dambonia 171, 45-861 Opole

O szczegóły zapytaj w „Pro Corde” Dom Medyczny Opole oraz u Partnerów Projektu.

Udział w Projekcie zapewni:

 • Możliwość szybkiego skorzystania z rehabilitacji w zakresie schorzeń kardiologicznych;
 • Poprawę stanu zdrowia po przebyciu ciężkich chorób układu krążenia;
 • Skrócenie czasu rekonwalescencji i powrotu do aktywności zawodowej;
 • Wzrost wiedzy i świadomości na temat funkcjonowania po przebytych incydentach sercowych;
 • Motywację do utrzymania prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych, o których uczestnicy dowiedzą się w trakcie uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.

 

Udział w programie wymaga zgody lekarza prowadzącego i jest dla Pacjenta dobrowolny i bezpłatny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Projekcie, zapraszamy do Kontaktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt pn: „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VII Osi Priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.04 – Wydłużanie aktywności zawodowej.