(77) 419 50 39 lub (77) 540 40 41Rejestracja

Wydłużenie aktywności zawodowej – kontakt

 

Projekt pn: „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VII Osi Priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.04 – Wydłużanie aktywności zawodowej.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM REHABILITACJI WARSZTATY EDUKACYJNE KONTAKT

 

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

„Pro Corde” Dom Medyczny Opole

pl. Piłsudskiego 11a

45-706 Opole

tel. 77 419-50-39

GODZINY REALIZACJI PROGRAMU:

poniedziałek-piątek: 9:00-20:00

sobota: 9:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt pn: „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VII Osi Priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.04 – Wydłużanie aktywności zawodowej.