EULogo
(71) 322 60 08Rejestracja

Zapytanie ofertowe z dnia 16.02.2017 dot. dostawy sprzętu komputerowego i modułów diagnostycznych

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Platforma e-usług CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO 'PRO CORDE’” nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0008/16, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego i modułów diagnostycznych, zgodnie z zamieszczonym poniżej zapytaniem ofertowym, wraz z załącznikami.

Termin składania ofert: 27.02.2017, godz. 09.00.

Prezes Zarządu Krzysztof Samiński

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Zapytanie ofertowe [PDF]

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:
Załącznik nr 1 do zapytania: specyfikacja sprzętu [DOC]
Załącznik nr 2 do zapytania: Formularz ofertowy [DOC]
Załącznik nr 3 do zapytania: oświadczenie o niezaleganiu [DOC]
Załącznik nr 4 do zapytania: oświadczenie o grupie kapitałowej [DOC]
Załącznik nr 5 do zapytania: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału [DOC]
Załącznik nr 6 do zapytania: wykaz usług serwisowych [DOC]
Załącznik nr 7 do zapytania: wzór umowy [DOCX]
Załącznik nr 8 do zapytania: prezentacja próbki [DOCX]

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY:
Załącznik nr 2 do umowy: protokół odbioru [DOC]

AKTUALIZACJA Z DNIA 2017-02-27:

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

« zobacz pozostałe Aktualności