EULogo
(71) 322 60 08Rejestracja

Zapytanie ofertowe z dnia 1.03.2017 dot. dostawy oprogramowania do obsługi przychodni i e-usług

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Platforma e-usług CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO ‚PRO CORDE’” nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0008/16, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę oprogramowania do obsługi przychodni i e-usług, zgodnie z zamieszczonym poniżej zapytaniem ofertowym, wraz z załącznikami.

Termin składania ofert: 20.03.2017, godz. 10.00.

Prezes Zarządu Krzysztof Samiński

ZAPYTANIE OFERTOWE, SIWZ:
SIWZ e-usługi [DOCX]

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ [DOCX]
Załącznik nr 2 do SIWZ (IPU) [DOCX]
Zalacznik nr 3 (Próbka) [DOCX]
Zalacznik nr 4 do SIWZ (formularz oferty) [DOCX]
Zalacznik nr 5 do SIWZ (wykaz usług i osób) [DOCX]
Zalacznik nr 6 (Oferowane_Produkty) [DOCX]

AKTUALIZACJA Z DNIA 17.03.2017
W dniu 17.03.2017 zamawiający modyfikuje SIWZ, w szczególności wprowadzając zmianę w terminie składania dokumentów.

ZAKTUALIZOWANY SIWZ:
SIWZ e-usługi [DOCX]

« zobacz pozostałe Aktualności