EULogo
(71) 322 60 08Rejestracja

Informacje o projekcie

EULogo

Projekt pn: Platforma e-usług CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO „PRO CORDE”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej – Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie
2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

INFORMACJE O PROJEKCIE E-USŁUGI KONTAKT

 

Projekt pn: Platforma e-usług CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO „PRO CORDE”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej – Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie

2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt realizowany jest przez Centrum Kardiologiczne „Pro Corde” Sp. z o.o. w Partnerstwie z następującymi podmiotami:

Przychodnia na Biskupinie Sp. z o.o.

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

PRIMA-MED Sp. z o.o.

Iwona Świątoniowska- Grobelny Paweł Wilczek Lekarze Spółka Partnerska

CEL PROJEKTU:

Zapewnienie mieszkańcom Wrocławia wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wdrożenie systemu informatycznego do przetwarzania danych medycznych oraz elektronicznej obsługi: rejestracji, przypomnienia o wizycie, monitorowania stanu zdrowia, sporządzenia wywiadu lekarskiego, udostępniania: wyników badań, informacji o stanie zdrowia i czasie oczekiwania na wizytę lekarską, dokumentacji medycznej, próby wysiłkowej EKG, danych dotyczących przebiegu treningu rehabilitacyjnego oraz diagnostyki holterowskiej.

PLANOWANE EFEKTY PROJKETU

Pacjenci:

 • Łatwa i szybka komunikacja z PRO CORDE;
 • Uproszczony proces obsługi rejestracji na wybrane usługi;
 • Zdalny dostęp do własnej dokumentacji medycznej;
 • Zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta przez lekarza;
 • Aktualna informacja o liczbie oczekujących do wybranego specjalisty;
 • Aktualna informacja o zbliżających się wizytach, dostępności wyników badań, akcjach profilaktycznych.

Lekarze:

 • Wzrost dostępności i przejrzystości danych;
 • Uproszczony dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta;
 • Zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta;
 • Usprawnienie procesu diagnozy w oparciu o dane zawarte w udostępnionej, elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta;
 • Oszczędność czasu i skrócenie czasu obsługi dokumentacji medycznej.

ODBIORCY PROJEKTU:

Projekt skierowany do obecnych i potencjalnych pacjentów zamieszkałych na terenie gminy Wrocław, a także pracowników placówek medycznych biorących udział w projekcie.

Wartość Projektu: 1 215 016,26 PLN , w tym:

 • Wartość dofinansowanie ze środków europejskich: 1 032 763,83 PLN;
 • Wkład własny: 182 252,43 PLN.

Planowany termin rzeczowej realizacji projektu: 23.02.2015 r. – 30.04.2018 r.

Nr projektu: RPDS.02.01.02-02- 0008/16

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.