EULogo
(71) 322 60 08Rejestracja

e-usługi

EULogo

Projekt pn: Platforma e-usług CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO „PRO CORDE”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej – Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie
2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

INFORMACJE O PROJEKCIE E-USŁUGI KONTAKT

 

W ramach platformy e-usług pacjentom zostaną udostępnione następujące usługi:

  • e-rejestracja – elektroniczna rejestracja na wizytę;
  • e-powiadomienia – automatyczne powiadomienie o zbliżającym się terminie wizyty, dostępności wyników badań, akcjach profilaktycznych;
  • e-badanie – odbiór wyników badań drogą elektroniczną;
  • e-dokumentacja – dostęp do własnej dokumentacji medycznej 24h na dobę;
  • e-archiwum – możliwość zamówienia i odebrania archiwalnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
  • e-kolejka –sprawdzenie statusu w kolejce oczekujących na wizytę,
  • e-dzienniczek – elektroniczna ewidencja informacji o stanie zdrowia oraz ich zdalne monitorowanie przez lekarza;
  • e-wywiad – elektroniczny wywiad lekarski, poprzedzający konsultację w ośrodku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.