Rejestracja

Pilotaż programu edukacji zdrowotnej i wsparcia dla osób z niewydolnością krążenia

W ramach programu dedykowanemu pacjentom ze zdiagnozowaną niewydolnością serca, oferujemy 2 miesięczny, intensywny program edukacyjno/diagnostyczny obejmujący:

  • specjalistyczne konsultacje kardiologiczne (wizyta kwalifikacyjna i końcowa),
  • badania EKG spoczynkowe oraz testy wysiłkowe lub ergospirometryczne na bieżni ruchomej,
  • możliwość dodatkowych badań diagnostycznych (USG serca lub badania holterowskie), według zaleceń lekarza prowadzącego,
  • 4 tygodniowe zajęcia rehabilitacyjne pod opieką doświadczonych fizjoterapeutów, obejmujące:
  1. zajęcia w ośrodku (średnio 3 razy w tygodniu) przez okres 2 tygodni,
  2. możliwość kontynuowania rehabilitacji w warunkach domowych w systemie monitorowania telemedycznego (telerehabilitacja) przez okres 2 tygodni,

bądź ćwiczenia w ośrodku według poprzedniego grafiku,

  1. instruktaż ćwiczeń do wykonania w warunkach domowych po zakończeniu rehabilitacji w ośrodku,
  • indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne przy użyciu BTL SIS,
  • indywidualne konsultacje dietetyczne,
  • indywidualne spotkania edukacyjne z pielęgniarką.

Ćwiczenia odbywają się w małych grupach, przy ścisłej kontroli podstawowych parametrów życiowych.

Dla pacjentów niesłyszących bądź niewidomych organizowane są indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, uwzględniające szczególne potrzeby chorego.

Osobom niedosłyszącym ośrodek, w razie potrzeby może dedykować opiekuna posługującego się językiem migowym.

Program dedykowany pełnoletnim mieszkańcom Wrocławia ze zdiagnozowaną niewydolnością serca

Czas realizacji październik-grudzień 2022

Wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod numerem tel. 71 321 92 72